บริการที่ปรึกษา GHP GMP ISO

ISO9000/ ISO9001 / GHP / GMP/ HACCP/ BRC food/ ISO22000

ดูรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

สอบถามโทร. 081-9115258

ท่านกำลังมองหาบริการนี้หรือไม่ ?

บริการให้คำปรึกษา ฝึกอบรม ตรวจประเมินเบื้องต้น จัดทำเอกสารคู่มือต่างๆ และปรับปรุงการตรวจประเมิน Internal audit ระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO9000/ GHP / GMP/ HACCP/ BRC food/ ISO22000

1.ให้คำปรึกษาวางระบบคุณภาพสากล  GHP, GMP, HACCP, GAP,  IFS,  BRC,  ISO 22000 ,  ISO 9001 ,  ISO 14000, OHSAS 18000

2. ให้คำปรึกษาวางระบบบริหารจัดการ    จัดทำแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ และการกำหนดดัชนีชี้วัดผลดำเนินการ (KPI) รวมถึง การบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรมนุษย์

3.ให้คำปรึกษากิจกรรมเพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  การลดของเสีย  และการปรับปรุงระบบ เช่น กิจกรรม 5 ส  , QCC , การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ( IQA )

 

จัดทำระบบอะไรบ้าง?

GHP (Good Hygiene Practice) / GMP

กลุ่มแปรรูปขั้นต้น ทุกชนิด ทั้งจากประมง ปศุสัตว์
และการเกษตรพืชผักผลไม้

GMP-HACCP

อาหารพร้อมบริโภค อาหารสำเร็จรูปทุกประเภท

BRC / ISO 22000

ผู้ผลิตอาหารที่มีระบบ GMP-HACCP
และส่งออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรปเป็นหลัก

Green Producvity / Water footprint /
RD /GMP Catering / หาค่า Fo

Wise Business Consultant Co.Ltd.  
หรือโทรหาเราที่ 02-3854469 , 081-9115258

ภาพบรรยากาศการอบรม


หรือโทรหาเราที่ 081-9115258 (Hotline)